1. Turysta dokonuje rezerwacji noclegów osobiście lub telefonicznie. Formularz kontaktowy na stronie internetowej służy do wysłania jedynie zapytania w sprawie dostępności pokoju w wybranym przez Gości terminie. Recepcja skontaktuje się z Państwem w dogodnym terminie.
 2. Od turysty pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% wartości pobytu, płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto.
  a) po otrzymaniu zadatku recepcja dokonuje potwierdzenia rezerwacji.
  b) w przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu zadatek ulega przepadkowi.
 3. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry w dniu przyjazdu.Wszelkie należności winny być dokonywane wyłącznie w formie gotówkowej.
 4. W przypadku przerwania pobytu przez gościa w jego trakcie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 5. Obiekt Gama I i Gama II za pozostawione kosztowności,pieniądze,papiery wartościowe,aparaty fotograficzne,kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wszystkich gości prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,a szczególnie prosimy nie używać w pokojach grzejników elektrycznych,grzałek itp. W Obiektach zabronione jest palenie tytoniu.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku należącego do obiektu „Gama I i Gama II”.
 8. Prosimy nie wynosić z pokoi przedmiotów stanowiących własność „Gama I lub Gama II”
 9. Doba w naszych Ośrodkach Wypoczynkowych rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 10. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pokoi do godz. 22.00.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektów.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz.22.00 do godz. 7.00.
 13. Liczba osób mających zamieszkać jest ograniczona do liczby osób podanych przy rezerwacji. W razie jakichkolwiek zmian prosimy o kontakt.
 14. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania pokoju w stanie zastanym.