Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID – 19.

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wartość projektu 224021,04 zł. Wkład Funduszy Europejskich 224021,04 zł.